Permanent - Mycket fakta och information om olika former av permanent
Permanenta Uppehållstillstånd

Permanent Uppehållstillstånd

Permanenta Uppehållstillstånd, PUT, innebär att en person har rätt att arbeta och bo i Sverige på samma villkor som svenska medborgare. Med ett permanent uppehållstillstånd går det också att studera och få studiemedel från CSN. Personer som har erhållit ett permanent uppehållstillstånd har rätt att resa ut ur landet och sedan återvända till Sverige. Det permanenta uppehållstillståndet gäller inte som ID-handling eller pass.

Återta ett permanent uppehållstillstånd

Migrationsverket har rätt att återkalla ett permanent uppehållstillstånd om personen som innehar uppehållstillståndet har angett felaktigt identitet, varit inblandad i brott, undanhållit information eller gett falska uppgifter. Även om uppehållstillståndet kallas permanent så kan det återtas omgående eller efter många år om skäl föreligger.

Mer finns att läsa om permanent uppehållstillstånd hos Migrationsverket.